Uslovi korišćenja | Berza biljaka

Korišćenjem bilo kog dela sajta Berzabiljaka.rs, saglasni ste i prihvatate sve navedene uslove korišćenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su redovnim korišćenjem Berzabiljaka.rs portala u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja i da ih u potpunosti razumeju.

Ni jedan deo sajta Berzabiljaka.rs ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih.

Berzabiljaka.rs pruža svoje servise korisnicima u dobroj nameri. Sve servise sajta Berzabiljaka.rs koristite na vlastitu odgovornost i Berzabiljaka.rs se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste servise sajta Berzabiljaka.rs, ukoliko ne krše uslove korišćenja.

Servisi

Berzabiljaka.rs pruža svojim korisnicima sadržaje u dobroj nameri.

Berzabiljaka.rs objavljuje tekstove i sa drugih sajtova uz uredno navođenje izvora. Sajt Berzabiljaka.rs nema autorska prava nad sadržajima koje linkuje i nije odgovorna za njihovu sadržinu iako se apstrakti tekstova mogu pročitati i na sajtu Berzabiljaka.rs.

Berzabiljaka.rs nije odgovorna za sadržaje drugih sajtova, čak iako ste na neki sajt upućeni linkom sa sajta Berzabiljaka.rs.

Ukoliko smatrate da je Berzabiljaka.rs povredila Vaša autorska prava linkovanjem i objavljivanjem apstrakta Vašeg sadržaja, molimo Vas da nas kontaktirate.

Komentari – Forum – Direktorijum

Berzabiljaka.rs nije odgovorna za sadržaj komentara/postova koje objavljuju korisnici sajta, i ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu na osnovu tih sadržaja.

Berzabiljaka.rs svojim korisnicima omogućava komentarisanje sadržaja u dobroj nameri. Molimo vas da prilikom slanja komentara ne koristite govor mržnje, ružne reči, ili da se pozivate na kulturnu, rasnu, nacionalnu ili bilo koju drugu vrstu diskriminacije.

Berzabiljaka.rs se trudi da ne objavljuje komentare koji nisu u skladu sa prethodnim stavom. Ukoliko na sajtu pronađete komentar/post uvredljive sadržine, molimo vas da nas kontaktirate.

Vaša IP adresa biće zabeležena prilikom slanja vašeg komentara/posta. IP adresa biće korišćena isključivo u slučaju nepoštovanja uslova korišćenja radi bržeg otkrivanja i sprečavanja dalje zloupotrebe sajta.

Prodavnica

Navođenje kontakt podataka u Prodavnici nije dozvoljeno.

Privatnost

Berzabiljaka.rs neće na svojim stranicama objavljivati email adrese svojih korisnika.

Berzabiljaka.rs neće ustupati email adrese korisnika trećim licima ni pod kojim uslovima.

Berzabiljaka.rs neće koristiti email adrese korisnika za slanje reklamnih sadržaja.

Promena uslova korišćenja

Berzabiljaka.rs zadržava pravo da bez najave promeni ili modifikuje uslove korišćenja.