Detalji oglasa: Stavka Drvo života | Berza biljaka

Detalji oglasa: Stavka Drvo života

Objavljeno 06/05/2015 , 146 pogodaka.

Detalji oglasa

Cena: RSD 250
Naslov oglasa: Drvo života
Lokacija: Beograd
Veličina: 30cm
Starost: godinu dana
Količina: 3
Zemlja isporuke: Srbija
Napomena o isporuci: Beograd i Pančevo besplatno

Prodavac

Ime: Vladimir
Telefon:
Mobilni telefon:

Opis stavke

https://sr-rs.facebook.com/people/Sne%C5%BEina-Ba%C5%A1ta/100009229588860