Detalji oglasa: Stavka DANGOO-organsko peletirano đubrivo | Berza biljaka

\”DANGOO” je potpuno prirodno, organsko, domaće, peletirano đubrivo koje je podvrgnuto procesu fermentacije u trajanju 7 – 8 mesecbez izlaganja procesu sušenja (korišćenjem peći ili vrućeg vazduha), bogato mikroorganizmima iz rodova

Bacillus, Azotobacter, Glomus, Streptomyces

koji obogaćuju zemljišnu mikrofloru, kao i huminskim i fulvo kiselinama.

Prednost  mikroorganizama u organskom  đubrivu “DANGOO”? Mikroorganizmi su osnov živog sveta bez kojih bi on nestao u jednom danu. Njihova glavna uloga je razlaganje organske materije i zatvaranje održivog prirodnog ciklusa kruženja materije. S tim u vezi, vidljiva je velika prednost đubriva “Dangoo” nad konkurentnim proizvodima.  Mikroorganizmi iz rodova Bacillus, Azotobacter, Glomus, Streptomyces vratiće život zemljištu i u velikoj meri smanjiti potrebu za primenom mineralnih đubriva. Uz to zahvaljujući njima “Dangoo” će uticati na pravilan porast, povećan prinos, cvetanje, dostupnost hranivnih elemenata i izdržljivost na stresne faktore (visoka i niska temperatura, aerozagađenja, bolesti, štetočine…).

Šta su huminske i fulvo kiseline i čemu služe?

Huminske i fulvo kiseline predstavljaju koncentrat produkta raspadnja organske materije u vidu minerala, zbog čega su poznati kao najbolji prirodni oplemenjivači zemljišta, čiji se uticaj najpre vidi kod zemljišta sa dugom eksplatacijom (plastenici, staklenici) kao i na peskovitim i glinovitim zemljištima. Pozitivna svojstva huminskih kiselina su mnogobrojna, jer stimulišu razvoj korisnih mikroorganizama u zemljištu, poboljšavaju vodni režim u smislu zadržavanje vlage i aeracije tla. Kod biljaka stimulišu rast, obojenost lišća i cvetova, kvalitet plodova, smanjuju stres izazvan različitim faktorima kao što su presađivanje, suša, visoke i niske temperature.